DIH4CAT – Descriu la teva necessitat

Dades de l'empresa o de l'entitat

Empresa / Entitat: (*)

NIF de l'empresa o entitat: (*)
(sense guions i en majúscula)

Perfil de l'empresa o entitat: (*)

País: (*)

Codi postal: (*)

Població:

Província:

Indica el teu sector d'activitat: (*)

Correu electrònic de l'empresa / entitat: (*)

Pàgina web de l'empresa / entitat: (*)

Quin és volum de negoci?: (*)

Nombre de treballadors de l'empresa / entitat: (*)

Ets proveïdor de solució tecnològica digital?: (*)

Quina és la teva situació respecte a la Indústria 4.0?: (*)

Nom: (*)

Primer cognom: (*)

Segon cognom:

Càrrec: (*)

Correu electrònic: (*)

Telèfon: (*)

Necessitat

A qui vols dirigir la teva consulta?: (*)

La consulta està vinculada a una línia de finançament:

Descriu la teva necessitat: (*)

Documents adjunts:

En el cas que vostè s'inscrigui a una activitat o a un servei coorganitzat en col·laboració amb altres entitats, l'informem que l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant, ACCIÓ) serà l'entitat responsable del tractament de les seves dades conjuntament amb la/les entitat/s coorganitzadora/es que es troben indicades en la pàgina web descriptiva de l'activitat o servei on s'inscriu. Les dades de contacte de la/les entitat/s coorganitzadora/es les podrà trobar en la seva respectiva pàgina web corporativa. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que vostè realitza mitjançant aquest formulari; enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, en el cas que hagi participat a les nostres activitats o serveis; remetre, per mitjans electrònics, comunicacions sobre les activitats i els serveis similars a les activitats i serveis a les quals vostè ha participat i que estan relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l'atracció d'inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, així com per al compliment de les nostres obligacions legals.
Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de:
ACCIÓ: A l'adreça postal a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.
Si desitja més informació detallada sobre el tractament de les seves dades, pot consultar la nostra Política de Privacitat en el següent enllaç http://www.accio.gencat.cat/avis-legal.